Regulamin sklepu internetowego Świetlny-Sklep.pl

Definicje

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku, niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy

Klient: osoba dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta: konto w serwisie

Regulamin: regulamin ten określa warunki korzystania z serwisu

Serwis: witryna internetowa sklepu znajdująca się pod nazwą domenową www.swietlny-sklep.pl

Sklep: sklep internetowy działający pod adresem www.swietlny-sklep.pl

Sprzedający: przedsiębiorca Marcin Gross prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U SMG - Marcin Gross NIP: 7122846954 REGON: 061343126

Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu

Użytkownik Zarejestrowany: Użytkownik, który posiada Konto Klienta

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Świetlny Sklep w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności znajdującej się pod regulaminem. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Konsumenta lub Klienta jest dobrowolne.

Sklep internetowy Świetlny-Sklep.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo P.H.U. SMG - Marcin Gross. Sklep podaje ceny netto oraz ceny brutto (cena z podatkiem VAT) wszystkich oferowanych produktów.

Zamówienia

Zamówienia może składać każda osoba fizyczna, która to ukończyła 18 lat. Za pomocą koszyka sklepu składają Państwo zamówienie 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Po zaakceptowaniu zamówienia, na podany adres poczty elektronicznej zostanie automatycznie wygenerowany e-mail z wszystkimi informacjami zawartymi w zamówieniu oraz ze statusem realizacji zamówienia.

Sklep po otrzymaniu zamówienia w godzinach pracy sklepu rozpocznie proces realizacji zamówienia. Jeśli dojdzie do sytuacji błędów w zamówieniu, błędów pisarskich i innych ze strony konsumenta, sklep skontaktuje się z konsumentem celem wyjaśnienia zamówienia. W sytuacji, kiedy zamawiany towar jest chwilowo lub stale już niedostępny w magazynie sklepu bądź u dostawców sklepu albo istnieją inne powody przez co nie ma sposobności realizacji zamówienia w całości lub części w wyznaczonym czasie , sklep internetowy Świetlny-Sklep.pl skontaktuje się z zamawiającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia, tzn. wydłużenia czasu oczekiwania, propozycji sprzedaży innego towaru, realizacji zamówienia w częściach lub anulowania zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci Klientowi należność za towar. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych i wyprzedażowych, ich ilość jest ograniczona, w związku z czym realizacja zamówień będzie dokonywana według kolejności ich składania, do momentu wyczerpania się puli towarów objętych tymi formami sprzedaży.

Kiedy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, zamawiający otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną o zmianie statusu zamówienia. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a P.H.U .SMG – Marcin Gross właścicielem sklepu www.Swietlny-Sklep.pl. Klient składający zamówienie może dokonać zmian w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez kontakt ze sklepem drogą mailową lub telefonicznie.

Każde potwierdzone zamówienie, upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT na zakup towarów bez podpisu odbiorcy. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sklepu i go akceptuje. Wszelkie zamiany towaru w sklepie przez klienta następują zawsze na jego koszt.

Sposoby płatności

Klient ma możliwość wybrania jednej z dwóch następujących form płatności:

 • za pobraniem (płatność, kiedy klient odbiera przesyłkę od przewoźnika)
 • przelew na konto, możliwa płatność przez operatora www.platnosci.pl (PayU)

Przelewu na konto należy dokonać dopiero po otrzymaniu informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz zawierającej numer zamówienia, który należy podać w tytule przelewu.

Towar zostanie wysyłany do Klienta lub przygotowany do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

Koszty wysyłki pokrywa zawsze Klient, jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł netto, wtedy Klient w naszym sklepie zwolniony jest z kosztów dostawy i płaci tylko za wartość zakupionego towaru.

Sposoby i termin dostawy

Przedsiębiorstwo Poczta Polska jest jedną z firm z którą współpracujemy, dostarczającą Państwu towar. Na termin otrzymania przez Klienta zamówienia składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy, liczone w dniach roboczych. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie poinformowany o szacunkowym terminie dostawy. Czas realizacji zamówienia zależy od zamawianego towaru i wynosi zazwyczaj od 2 do 45 dni roboczych.

W przypadku gdy termin realizacji zamówienia może być dłuższy niż 7 dni roboczych, Sklep skontaktuje się z Klientem i ustali sposób postępowania (wydłużenie okresu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia, realizacja częściowa)

W przypadku nieodebrania przesyłki przez Zamawiającego umowa pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje automatycznie rozwiązana.

Koszty wysyłki:

Sposób płatności

Cena brutto

Przelew na konto

16,00 zł

Za pobraniem

22,00 zł


Reklamacje

 • W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową , należy o tym fakcie powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@swietlny-sklep.pl
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, numer zamówienia (jeśli zostało złożone) oraz opisać, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową .
 • W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedającym w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sklepu z firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta.

Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.

Prawo odstąpienia od umowy: (Pobierz PDF)

   

Klienci Sklepu będący Konsumentami mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skorzystania z wskazanego wyżej prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić nieużywany, niezniszczony towar. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni, koszt zwrotu towaru przypada Klientowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do sklepu za pobraniem.

Wraz ze zwracanym towarem Klient ma obowiązek odesłać produkty, których otrzymanie było uwarunkowane kupnem zwracanego towaru.

UZNANE ZA ZASADNE REKLAMACJE SĄ ODSYŁANE DO KLIENTA NA JEGO KOSZT

Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, sklep może:

 • dokonać naprawy wadliwego produktu
 • dokonać wymiany produktu na taki sam lub podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji
 • dokonać zwrotu zapłaconej ceny.


Postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sklep swietlny-sklep.pl zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na stronie www.swietlny-sklep.pl i dotyczące prezentowanych towarów były aktualne oraz zgodne z prawdą. Nie gwarantujemy jednak, że publikowane dane techniczne oraz zdjęcia nie zawierają błędów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym swietlny-sklep.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

Polityka prywatności sklepu www.swietlny-sklep.pl

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług, zakupu towaru, poprzez Sklep www.swietlny-sklep.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest firma PHU.SMG Marcin Gross z siedzibą w Lublinie. 

Aby ochronić dane osobowe naszych klientów, firma wprowadziła odpowiednie procedury i zalecenia. Stale monitorujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wszelkie rozporządzenia, akty wykonawcze i akty prawa wspólnotowego. Respektujemy prawo do prywatności w czym pomaga nam m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. Dane osobowe, które zostały podane w formularzu są poufne i nie są widoczne dla osób trzecich.

Dane Osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę wyrażającą przez Użytkownika (formularz zamówień: ,,akceptuję warunki…”) oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (np. wysyłki towaru).

Sklep www.swietlny-sklep.pl pozyskuje informacje o ich użytkownikach poprzez:

 • dobrowolne wprowadzone w formularzach dane,

 • poprzez gromadzenie plików ,,cookies’’.

Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów, co oznacza, że jeśli zarejestrujesz się w Naszym Sklepie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do dostawy.

Dane, które podajesz w formularzu, wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celu z którego wynika funkcja konkretnego formularza.

Zgodnie z ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

Dane, które Nam udostępniasz nie zostaną sprzedane ani udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • zmian w polityce prywatności sklepu www.swietlny-sklep.pl zgodnie z ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,

 • przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody lub rozwiązania umowy tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej lub jeżeli przepisy unijne, przepisy prawa międzynarodowego bądź przepisy krajowe nakazują nam przechowywanie danych,

 • Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym (np. organom ściągania).

Polityka plików cookies

Sklep www.swietlny-sklep.pl zapisuje automatycznie tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (ciasteczka) to pliki tekstowe, które przechowywane są przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego (więcej na: www.ciasteczka.org.pl).

Administrator serwisu wykorzystuje ciasteczka w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
 • możliwości logowania do serwisu,
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

Strona www.swietlny-sklep.pl stosuje dwa rodzaje cookies. Jeden z nich to pliki sesyjne, które są tymczasowe i zostają przechowywane do momentu wylogowania się ze Sklepu. Drugi rodzaj to pliki stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź przez czas wynikający ustawień plików.

Każdy Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies, każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Warto pamiętać, iż większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptację plików cookies.

Administrator informuje, iż zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć/zmienić dostęp do poszczególnych funkcji strony internetowej.
Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.


Informacje o produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią
oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.